+31 (6) 316 820 17

Winkelwagen

Resusci®Anne SkillReporter™

 • Gepubliceerd op
 • Geschreven door Wynand

Sinds vandaag hebben wij een nieuwe pop tot onze beschikking die volautomatisch is. Deze pop beschikt over draadloze software waarmee de instructeurs kunnen aflezen hoe goed u drukt en blaast via een laptop.

Hieronder een korte beschrijving van de pop 

Voor hoogwaardige training in hart-longreanimatie voor professionele reddingswerkers waarbij terugkoppeling en optimalisatie van de vaardigheden nodig zijn

De Resusci Anne SkillReporter™ is een volwassen reanimatie-oefenpop die de prestaties van de studenten weergeeft in gedrukte rapporten met daarin de beoordeling van de beademing en de compressies. Bovendien kunt u oefening van eerstehulpverlening en verplaatsing opnemen in het leerproces door optioneel eerstehulp- en reddingsledematen toe te voegen.

Productvoordelen

 • Doeltreffend instructiemiddel door de nadruk te leggen op het uitvoeringsniveau van belangrijke reanimatievaardigheden en -technieken
 • Voordelig door het gebruik van eenvoudig toe te passen en te onderhouden wegwerpluchtwegen
 • Natuurgetrouwe anatomie en kenmerken van het hele lichaam geven de benodigde eigenschappen voor het aanleren van realistische slachtofferbehandeling en goede vaardigheden in reanimatie bij volwassenen
 • Beter gemotiveerde studenten door het gebruik van optionele SkillReporter module welke tijdens de reanimatie terugkoppeling geeft over de prestaties van de student, alsook een duidelijk prestatierapport genereert voor een nabespreking door de instructeur en de student
 • Vanwege het modulaire ontwerp kunt u verschillende ledematen koppelen om de training te verbeteren

Producteigenschappen:

 • Natuurlijke obstructie van de luchtwegen leert de studenten de belangrijke techniek van het openen van de luchtwegen aan, opdat zij in een realistische situatie weten hoe zij het slachtoffer moeten beademen
 • Door het hoofd achterover te kantelen, de kinlift toe te passen en de “jaw thrust” te gebruiken leren de studenten alle handelingen om de reanimatie van een echt slachtoffer op de juiste manier uit te voeren
 • Een afgesloten luchtweg in het geval van hyperextensie benadrukt de juiste positie van het hoofd
 • Een realistische weerstand tijdens het uitvoeren van borstcompressies leert de studenten hoeveel druk er nodig is voor het uitvoeren van goede borstcompressies in een echte situatie
 • Door de anatomisch waarheidsgetrouwe kenmerken leren de studenten alle anatomische kenmerken die van belang zijn voor de hart-longreanimatie bij volwassenen, te herkennen
 • Bewegende armen en benen en een bewegend hoofd geven een realistische indruk van het gewicht en het verplaatsen van een volwassene tijdens het vrijmaken van de luchtwegen
 • Simulatie van de hartslag aan de halsslagader voor een realistische controle van de hartslag
 • De niet-uitademende luchtwegen kunnen tijdens de les door meerdere studenten worden gebruikt en kunnen na een training snel en eenvoudig worden vervangen
 • De SkillReporter prestatiemodule geeft directe en objectieve terugkoppeling van de duur en het volume van de beademing, de compressiediepte en de handpositie en geeft de mogelijkheid om een volledig rapport af te drukken ter documentatie en voor nabespreking van de prestaties van de student
 • Door de verwijderbare en herbruikbare gezichtshuiden kan elke student over een eigen mond-op-mond gezichtshuid beschikken en is reiniging en ontsmetting na de les eenvoudig

Herhalingslessen alleen voor mensen die een geldig certificaat hebben

 • Gepubliceerd op
 • Geschreven door Wynand

L.s.,

bij de herhalingslessen kunnen vanaf heden alleen maar mensen meedoen die in het bezit zijn van een certificaat. Mensen die nog geen cursus hebben gedaan en geen geldig certificaat hebben dienen een volledige cursus te volgen.

Zie voor data  op onze site Cursusdata.

Dit geldt ook voor de mensen die mee hebben gedaan aan het AED project van de Ronde Tafel!

AED Locator...

 • Gepubliceerd op
 • Geschreven door Wynand

Persbericht

Vrijwilligers met verantwoordelijkheidsgevoel kunnen zich nu aanmelden via www.fryslanhartveilig.nl

Proef met AED’s in Fryslân krijgt vervolg

De overkoepelende organisatie van Friese ambulancezorg RAV Fryslân heeft in samenwerking met diverse gemeenten en het Antonius Ziekenhuis in Sneek de afgelopen negen maanden in Zuidwest Friesland een pilot gedraaid met AED’s en vrijwilligers. Bij reanimatiesituaties werden vrijwilligers uit de directe omgeving rechtstreeks vanuit de Meldkamer  Ambulancezorg Noord-Nederland in Drachten ingeschakeld om ter plekke de  basale reanimatie op te starten en zo snel mogelijk een AED in te zetten. Al op de eerste dag van de proef heeft het initiatief haar meerwaarde getoond. Inmiddels zijn we negen maanden en zo’n 20 alarmeringen verder, en is besloten om de inzet van vrijwilligers met AED’s uit te breiden over heel Friesland. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat het aantal vrijwilligers met verantwoordelijkheidsgevoel gaat groeien. Aanmelden kan daarom vanaf vandaag via www.fryslanhartveilig.nl. 

Beroep op de lokale bevolking

Het initiatief met vrijwilligers is in 2011 gestart omdat de factor tijd bij reanimaties van levensbelang is. Het netwerk van Friese ambulances is uitgebalanceerd en vrij dicht. Toch kan de inzet van vrijwilligers die direct ter plaatse zijn het verschil uitmaken. De centralisten op de Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland in Drachten schatten bij de melding van een reanimatiesituatie in of het noodzakelijk is om naast ambulance en politie ook een aantal vrijwilligers te waarschuwen. Een reanimatie moet namelijk binnen zes minuten na het ontstaan van de hartstilstand worden opgestart. De vrijwilligers worden gealarmeerd via een SMS-bericht. Zij zijn al lokaal ter plekke en hebben zich voor dit soort hulp in een eerder stadium al opgegeven via Burgernet. De Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland is op woensdag 1 februari overigens overgeschakeld van Burgernet naar een ander alarmeringssysteem dat specifiek gericht is op reanimaties: AEDlocator®.

Getrainde vrijwilligers

Om deel te nemen aan de proef in Zuidwest Friesland was ‘aanmelding alleen’ voor de vrijwilligers niet voldoende. Zij moesten ook in het bezit zijn van het certificaat ‘Basale reanimatie en AED-bediening’. In het pilotgebied werd deze opleiding voor zo’n 1.100 mensen verzorgd door het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Behalve een netwerk van vrijwilligers is in het afgelopen jaar ook gezorgd voor een dicht netwerk aan AED’s. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat wordt gebruikt om personen te reanimeren met behulp van elektrische schokken. Meer vrijwilligers nodig, aanmelden via de website Om de  pilot door te trekken naar de hele provincie is het nodig dat het aantal vrijwilligers uitgebreid wordt. Aanmelden kan daarom vanaf vandaag via de website.

Wel is het van belang dat de aanmelders beschikken (of op korte termijn gaan beschikken) over een door de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) goedgekeurd certificaat ‘Basale reanimatie en AED-bediener’. De campagne van zorgverzekeraar De Friesland om zoveel mogelijk mensen een reanimatiecursus aan te bieden sluit hier mooi op aan.

Naast een groeiend aantal vrijwilligers is ook een goede dekking van AED’s binnen onze provincie van belang. Hiervoor wordt vanuit de ambulancezorg medewerking gevraagd van gemeenten en provincie. De pilot is overigens uitgevoerd binnen de gemeenten Littenseradiel, Boarnsterhim, Skarsterlân, Lemsterland, Gaasterlân-Sleat en Súdwest-Fryslân.

Meer informatie is ook te vinden op fryslanhartveilig.

Fryslân Hartveilig: met elkaar, voor elkaar!

Inloggen or Registreer