Medil

Medil is health and medical multipurpose Joomla Template built for an array of services with a number of healthcare and medical institutions in mind.

Groei activiteit burgerhulpverleners 2019 - 2022

We zien een groei in het percentage burgerhulpverleners dat reageert op een alarmering van HartslagNu.

Het linkerkaartje laat de situatie zien in 2019 en het rechterkaartje geeft de situatie in 2022 weer.

Uitgangspunten:

  • Positieve responses via app of sms bij het ontvangen van een alarmering;
  • Ingevulde vragenlijst waarbij op de vraag “Werd er al gereanimeerd toen je arriveerde?” een antwoord is gegeven.

Het eerste punt houdt in dat burgerhulpverleners onderweg zijn gegaan, waarbij zij bij het incident zijn gearriveerd, of vanwege een reden de reis hebben gestaakt. Dat laatste kan onder andere zijn vanwege:

  • Zien dat er al een ambulance aanwezig is;
  • Annulering van de oproep door de meldkamer.

Het tweede punt houdt in dat de burgerhulpverlener heeft aangegeven daadwerkelijk ter plaatse te zijn geweest.

Een resultaat om trots op te zijn!

Hello! I am Victoria. I am city skyline, landscape photographer and a freelance coder. I travel over the world with my digital camera Nikon D6.

We zijn een ervaring stichting in het geven van Reanimatie & AED cursussen.

Onze stichting
Onze partners
Contact Info

Molenweg 40

8431 HR Oosterwolde (FR)

Whatsapp: +316 214 557 19

Tel: +316 316 820 17

info@reanimatie-oosterwolde.nl

Cursusaanbod

Cursusaanbod

Login